Privacyverklaring
Stichting Fam4Kids

Verhuur vakantiewoning
Het verhuur van de aangepaste woning is een verblijf voor mantelzorger(s) en gezinnen waarvan een van de gezinsleden een lichamelijke, verstandelijk dan wel meervoudige beperking heeft. Samengestelde groepen zijn welkom, echter zij worden er nadrukkelijk op geattendeerd dat de aangepaste woning is afgestemd als gezinsaccommodatie. 

Privacybeleid Fam4Kids
Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als:

 • U gebruik maakt van ons vakantiehuis
 • U reageert of vragen stelt via het contactformulier
 • U onze website bezoekt.

Fam4Kids kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het Privacybeleid op andere websites die via een link bereikbaar zijn op de site van Fam4Kids.

Persoonsgegevens die worden gebruikt.
Fam4Kids kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fam4Kids en/of u deze zelf bij het invullen van het contactformulier of reserveringsformulier op de website aan Fam4Kids verstrekt. Fam4Kids kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Dit geldt tevens voor de door u verstrekte gegevens van de medegebruikers van de vakantiewoning.

Waarom Fam4Kids gegevens nodig heeft
Fam4Kids verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen.
Daarnaast is Fam4Kids verplicht de persoonsgegevens van alle huurders op te geven aan de bevoegde instanties.

Gastenboek
De door u geschreven ervaringen en commentaren opgenomen in het “gastenboek” op de website van Fam4Kids zijn afkomstig van:

 • Het gastenboek (analoog) dat in het vakantiehuis aanwezig is.
 • Het door u ingevulde contactformulier.

De analoge gegevens worden in het websitegastenboek over genomen waarbij de namen worden vervangen door initialen.
De gegevens uit het contactformulier worden in het geheel over genomen. Wilt u hierbij geen namen dan kunt u initialen gebruiken.

Foto’s
Op enkele pagina’s van de website van Fam4Kids staan foto’s. Hierop kunnen personen staan afgebeeld. Als u bezwaren heeft tegen plaatsen van een foto kunt u dat melden aan Fam4Kids. Wij zullen dan zo snel mogelijk de foto van de website afhalen.

Telefonisch contact
Tijdens het eerste telefonisch contact, na het invullen van het reserveringsformulier, worden u de volgende gegevens gevraagd:

 • Naam
 • Huisadres
 • Aantal personen
 • Benodigde hulpmiddelen
 • Contactgegevens

Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen beoordelen of u valt binnen de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor het gebruik van de vakantiewoning.
Deze gegevens worden alleen gebruikt voor genoemde beoordeling en worden niet opgeslagen of bewaard.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bewaren van persoonsgegevens.
Fam4Kids bewaart de persoonsgegevens van u en van de overige huurders niet langer dan strikt nodig is. Uw gegevens worden in ieder geval niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen.
Fam4Kids verstrekt uw persoonsgegevens en van de overige huurders alleen indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek.
Fam4Kids maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fam4kids.nl of te bellen naar 06-30027641 of 06-23387287. Fam4Kids zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Fam4Kids neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fam4Kids verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fam4kids. Fam4Kids is als volgt te bereiken:

St.Fam4kids
Junostraat 24
2402BH Alphen ad Rijn
Tel: 06-30027641 of 06-23387287
Email: info@fam4kids.nl
kvk: 53876857

Stichting Fam4kids
Adres vakantiewoning
Europarc Resort “Poort van Zeeland”,
Parkweg 2,
Vakantiewoning 460,
3221LV Hellevoetsluis
Tel: +31-6-30027641 of +31-6-23387287
Email: info@fam4kids.nl
kvk: 53876857
Rekening nr.: NL13 RABO 0167 9458 15