Doel van de stichting

Het doel van Stichting Fam4Kids is het bieden van praktische ondersteuning aan mantelzorgers en gezinnen die zorg bieden aan een chronische ziek of gehandicapt kind, een partner, vader of moeder. Als ideële stichting (geen winstoogmerk ) biedt Stichting Fam4Kids een mooie locatie aan met de juiste voorzieningen, waar de mantelzorger met gezinsleden tot rust kan komen. Hiermee beoogt de stichting de onderlinge band binnen de gezinsleden te versterken en uitval door overbelasting te voorkomen.

Tevens stelt de stichting haar locatie ter beschikking voor het bieden van georganiseerde logeeropvang. Positieve baten van de stichting worden gebruikt voor het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheid, voorzieningen en hulpmiddelen. Tevens voor het bekostigen van vakanties voor kwetsbare kinderen met beperking zonder middelen.

Bestuur

Het bestuur is belast met alle bestuurlijke taken van de stichting. Deze concentreren zich voornamelijk op uitvoering van de doelstellingen van de stichting en controle van de operationele activiteiten.
Aanvullend op het bestuur is de heer P. Oorthuizen betrokken bij de stichting als Operationeel Manager Onderhoud & Beheer.

Alle inkomsten van de stichting komen ten goede aan de kinderen en hun gezinnen. Het werk van de bestuursleden en aanvullende medewerker is onbetaald.

Stichting Fam4kids
Adres vakantiewoning
Europarc Resort “Poort van Zeeland”,
Parkweg 2,
Vakantiewoning 460,
3221LV Hellevoetsluis
Tel: +31-6-30027641 of +31-6-23387287
Email: info@fam4kids.nl
kvk: 53876857
Rekening nr.: NL13 RABO 0167 9458 15